ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » Uncategorized » ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГРАД КЪРДЖАЛИ

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГРАД КЪРДЖАЛИ

Реклами

Основна цел на ОУ“Св. Климент Охридски“ е да утвърди съвременните образователни тенденции за личностно-ориентиран подход към учениците и на здравословен начин на живот и дейност;  приобщаване на родителите към целия УВП в училище; подобряване на дисциплината и  реда и активно гражданско отношение; създаване на организация и подходящи условия за осмисляне на свободното време на децата и тяхното гражданско образование и възпитание; взаимодействие с родителите: привличане на родители при организирането на общоучилищни тържества и празници, походи, екскурзии, кулинарни изложби и базари.

Реклами