ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ

Реклами

УЧИЛИЩНИ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 1. Методически обединения:
 • На началните учители-Десислава Станева;
 • На прогимназиалните учители- Нурджан Бекир;
 • На учителите в ЦДО-Таня Костова.
 1. За превенция на противообществените прояви, противодействие на агресията и училищния тормоз:

Председател-Ваня Панайотова

Членове-1.Йорданка Назърова

2.Айлин Рюстем

 1. За Безопасно движение по пътищата:

Председател- Нели Белева

Членове-1.Милена Костадинова

2.Янко Мандаджиев

 1. За безопасни условия на възпитание, обучение и труд, действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари:

Председател-Георги Георгиев

Членове-1.Янко Мандаджиев

2.Емилия Кирякова

 1. За медийните изяви и поддръжка на сайта на училището:

Председател-Нурджан Бекир

Членове-1.Петя Белева

2.Таня Костова

 1. За търсене и разработване на проекти:

Председател-Петя Белева

Членове-1.Ваня Панайотова

2.Нурджан Бекир

 1. Десислава Станева
 2. За подготовка и провеждане на тържества, празници и чествания:

Председател-Камелия Арабова

Членове-1.Милена Костадинова

2.Й. Назърова

 1. За квалификационната дейност:

Председател-Нурджан Бекир

Членове-1.Нели Белева

2.Янко Мандаджиев

 1. За дейността на етичната комисия:

Председател-Й. Назърова

Членове-1.Кичка Петкова

2.Мария Костова

 1. За спорната и туристическа дейност:

Председател-Янко Мандаджиев

Членове-1.Нурджан Бекир

2.Георги Георгиев

 1. За обогатяване и поддържане на материалната база в училище:

Председател-Катя георгиева

Членове – 1.Таня Костова,

2.Милена Костадинова

 1. За дейности по екология и озеленяване:

Председател-Мария Костова

Членове-1.Таня Костова

2.Мария Димова

 1. За изготвяне и актуализиране на Списък-Образец №1, седмичното разписание и графиците:

Председател-Петя Белева

Членове-1. Н.Бекир

2.Маргарита Цветанова

 1. За отчет на документи с фабрична номерация:

Председател- Петя Белева

Членове-1.Йорданка Назърова

2.Кичка Петкова

 1. За регистриране на даренията:

Председател-Петя Белева

Членове-1.Кичка Петкова

2.Катя Колева

 1. За актуализиране на Системата за финансово управление и контрол:

Председател-Петя Белева

Членове-1.Катя Колева

2.Кичка Петкова

 1. За организиране и провеждане на училищни екскурзии:

Председател- Панайотова

Членове-1.Десислава Станева

2.Янко Мандаджиев

 1. За извършване на инвентаризация:

Председател-Петя Белева

Членове-1.Катя Колева

2.Кичка Петкова

В двуседмичен срок комисиите от т.1 до т.12 да изготвят годишни планове за работа и два отчета годишно-февруари и юни, а от т. 13 до т. 18 –подготвят само годишни отчети.

 

Реклами
%d блогъра харесват това: