ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ПРОЕКТ HEALTHEDU

ПРОЕКТ HEALTHEDU

Реклами

ПРОЕКТ HEALTHEDU

От октомври 2016г. стартира проект HealthEDU („INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196, който ще бъде реализиран от:

VšI „eMundus“, Литва, (Каунас) – координатор

Trakai Educational Assistance Authority, Литва (Тракай) – партньор

Pixel Association, Италия (Флоренция) – партньор

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, България (София) – партньор

FLORIDA CENTRE DE FORMACION SOCIEDAD COOPERATIVA, Испания (Валенсия) – партньор

Kayseri Il Milli Egitim Mudurlugu, Турция (Кайзери) – партньор

European Lab for Educational Technology, Гърция (Спарта) – партньор

Въпреки факта, че в глобален мащаб съществува огромен обем обучителна информация, анализи, препоръки по отношение на здравословия начин на живот и значението на балансираното хранене, все още е налице необходимост от повишаване нивото на осведоменост относно здравословната култура на хранене и методически материали и препоръки („какво“ и „как да“) за преподаватели (особено учители в детски градини и началния курс в училищата), родители и специалисти, които работят в кухните на образователните институции.

Проектът цели да формира здравословни хранителни навици сред децата, в домакинствата и в образователните институции, както и да създаде положително отношение към пълноценното хранене. Освен това, проектът цели да дефинира и насърчи принципи и навици за здравословно хранене в общността като цяло, да въведе здравословни ястия в менюто на децата в училище и у дома.

dsc05876

Целевата група на проекта са:

– обучители (учители и възпитатели в детски градини и начално училище, работещи с деца на възраст 4-10 години),

– родителите на деца от избрани класове (деца от 4 до 7 и деца от 8 до 10 години)

– непедагогически персонал, който се занимава с приготвянето на храна за децата

Въздействието, което проектът цели да постигне е с доста широк обхват, а именно:

– участниците в проекта да бъдат информирани относно здравословното хранене и правилните хранителни навици в образователните институции и вкъщи, а в следствие на това да подобрят и своето здраве

– здравословните хранителни навици да бъдат в помощ за ограничаване заболеваемостта, особено що се отнася до заболявания, свързани с неправилно хранене

– информация за проекта да достигне националните и местни медии, социалните мрежи, различни тематични уеб-сайтове и youtube

– да инициира промени в обслужващия сектор и в подходите, използвани в учебните заведения и домакинствата

– участващите организации да бъдат инициатори и лидери в сферата на здравословното хранене в своите страни

Повече информация за проекта може да намерите на неговия сайт.

http://www.cubufoundation.com/bg/news/healthedu.php

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

dsc05853

Подготвителна група и начален курс при ОУ „Св. Кл. Охридски“ се включиха в Национално състезание „Здравословни рецепти“ със своите идеи и рецепти за здравословни ястия с помощта на преподавателите и родителите. Рецептите бяха залепени на специално изготвените за това постери. Следващата стъпка от състезанието е да се подбират чрез вътрешно гласуване трите най-интересни рецепти, с които групата или класът да участват в състезанието на национално ниво. Всички рецепти – победители от всички групи / класове, които са се включили в състезанието ще бъдат качени на специално създадена за целта фейсбук страница https://www.facebook.com/Healthedu-contest-Bulgaria-72858…/…. На страницата чрез гласуване ще се определи рецептата победител, чийто автор/група печели материална награда и възможност да участва в следващото международно ниво на въпросното състезание.

Снимка на Kliment Ohridski.

На първия етап от проекта бяха проведени на уъркшопи с децата, включени в проекта, на тема „Здравословно хранене“ в рамките на часа на класа и забавна презентация. Освен важна и любопитна информация за полезни, не толкова полезни и вредни храни, презентацията включва и няколко интересни предложения за забавни игри, с помощта на които да помогнем на децата да осмислят вече презентираната им информация, както и да осъзнаят колко важно е да се хранят здравословно и балансирано.

dsc05870

Реклами
%d блогъра харесват това: