ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Реклами
  1. Проект Био-градинка, Кърджали! Гражданска инициатива за изграждане на квартална градинка, където желаещи да могат да отглеждат екологично чисти плодове и зеленчуци, реализирана с финансов ресурс от конкурса „Направи си сам” и организирана от екологично сдружение „За Земята”. 2015-2016 година.raboten_960x200_4_12.Национална програма „С грижа за всеки ученик“. „Модул 2″ – осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“ по български език и математика. mon13.Проект „Не“ на насилието в училище“, изпълнен от Сдружение “Младежки инициативи за развитие и диалог”. Основната цел на проекта бе превенция на насилието между децата в училище и формиране на безопасна училищна среда.news_main_2788_93.png4.Участие в европейската инициатива„Време за раздвижване“. Time to move сe oрганизира от Евродеск с подкрепата на програмa Еразъм. Тя информира младите хора за международни възможности за мобилност, да учат или възможностите за доброволческа дейност.Eurodesk-photo-contest-time-to-move_630x2805.Участие в европейската инициатива MOVEWeek – ежегодна общоевропейско събитие, което има за цел да покаже ползите от воденето на активен начин на живот.MOVE_Week6.Участие заедно с 500 милиона деца в „Най-големия урок в света“ по инициатива на УНИЦЕФ. Инициативата цели да приобщи децата и младежите към глобалните усилия за изграждане на по-устойчиво бъдеще за всеки жител на планетата.0d4f8d4739c3c80cf0e088713aaf7df77.Проект: From Garden to Table –„От градината до масата“ 2015-2016, E-twinning европейско партньорство с Турция, Полша, Франция.FGTT-Waters-Logo-Final-28.Национална програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2012-2015 г.couiduem9.Национална програма„на училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”.uchilishte-otsastvia10.В началото на месец април ОУ“ Св. Кл. Охридски“ в лицето на г-жа Петя Белева и г-жа Силвия Барутчиева спечелиха проект „Обичам природата – и аз участвам“. Благодарение на проекта, с доброволния труд и участие, както на възрастните, така и на децата, училището ще придобие още по-привлекателен вид, ще стане още по-зелено и ще доведе до ново отношение към природата, към грижата за опазването й и желание да подредим света около себе си. Предстои изграждане на нови цветни лехи, скален кът, алея на здравето със спортни уреди и класна стая на открито.nacionalni_bg11.ОУ‘ Св. Кл. Охридски“ започва новата учебна 2016-2017 година 2 нови проекта.
    E-twinning проект „GROWING GREEN„в партньорство с Испания, Италия, Турция, Румъния, Чехия, Франция . Основната цел на партньорските училища, участващи в този проект е да се разшири обучението извън класната стая чрез свързване на нашите екологични училищни градин, да направи ученето по-смислено и достъпно за всички, независимо от техния произход, талант, или езикови познания.

images12. ОУ „Св. Кл. Охридски“ започва новата учебна 2016-2017 година с трети спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, ”Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от прогимназиален етап”. Специално ще бъде обзаведената стая за занимания по интереси , която ще създаде условия за обогатяване на творческите изяви на учениците.

13.Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) ″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.  http://tvoiatchas.mon.bg/

tvojat-chas-01-1

14. На 8 декември се състоя пресконференция за стартиране на проекта на Регионална библиотека „Екология в действие – обичаме и пазим природата“. ОУ „Св. Кл. Охридски“ е партньор по проекта, заедно с СУ“ Отец Паисий“ и СУ“Вл. Д. Майстора“, както и читалище Обединение.

dsc_0007

15. ПРОЕКТ HEALTHEDU(„INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196.Подготвителна група и начален курс при ОУ „Св. Кл. Охридски“ се включиха в Национално състезание „Здравословни рецепти“ .

15289168_728592110631456_1882823304399405704_o

Реклами
%d блогъра харесват това: