ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » ПРИОРИТЕТИ в дейността на училището:

ПРИОРИТЕТИ в дейността на училището:

Реклами

shutterstock_240767059

  1. Подобряване на неговата външна и вътрешна среда;
  2. Утвърждаване на училището като образователна и културна институция;
  3. Осигуряване на спокойна и защитена атмосфера за работа и общуване;
  4. Удовлетворяване на образователните потребности на учениците;
  5. Оптимизиране на отношенията ученик – учител – родител;
  6. Осигуряване на възможности за личностна изява, инициативност и

творчество на учениците чрез широк спектър от извънкласни форми.

  1. Развитие на системата за квалификация и обучение.
  2. Участие в национални и европейски програми и проекти.
Реклами
%d блогъра харесват това: