ОУ "Св.Климент Охридски" – Кърджали

Начало » „Екология в действие – обичаме и пазим природата“

„Екология в действие – обичаме и пазим природата“

Реклами

dsc_0008

Екология в действие – обичаме и пазим природата“

http://libkli.com/Eko/about_project.htm

На 8 декември се състоя пресконференция за стартиране на проекта на Регионална библиотека „Екология в действие – обичаме и пазим природата“. ОУ „Св. Кл. Охридски“ е партньор по проекта, заедно с СУ“ Отец Паисий“ , СУ“Вл. Д. Майстора“, и читалище „Обединение1913“.
Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров”,заедно с утвърдени институции и училища ще възпитават екологична култура сред децата в Кърджали.Библиотеката,заедно с читалище „Обединение 1913” и училищата „Владимир Димитров-Майстора”,”Отец Паисий” и „Св.Климент Охридски” в продължение на пет месеца ще обучават 45 деца от 5 до 7 клас,как се съхранява екологичната среда в Кърджали.Това ще стане по проект „Екология в действие-обичаме и пазим природата”,спечелен в конкурс „Библиотеката-активен участник в обществения живот”.Фондация „Глобални библиотеки-България” ще осигури грант от 3660 лв.С 915 лв съфинансиране ще участва регионалната библиотека.
Искаме да изградим устойчива екологична култура у децата.Експерти,осигурени от читалище „Обединение 1913 г г.” ще ще обучат учениците.Те ще приложат знанията си в трите парка на Кърджали:”Арпезос-Север”,”Простор” и „Горубсо”.Това поясни директорът на библиотеката Уляна Ганева.Тя каза още,че децата ще подготвят наръчник на младия екологог,който ще бъде отпечатан в тираж от 200 бр.За да има устойчивост на проект наръчника ще бъде представен във всички училища в града.Той ще бъде качен и на страница в интернет.На тази страница ще има и полезни съвети и информация за опазване на околната среда.
Продължителността на проекта е 5 месеца от 1 декември 2016 г. до 30 април 2017 г.Учениците ще се обучават основно в Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров”.

Партньори:


Народно читалище
„Обединение 1913”
www.obedinenie-kj.com
Развива и подпомага любителското художествено творчество. Организира школи, кръжоци, клубове, курсове.
Осъществява обучения на деца, младежи и лица в трудоспособна възраст с квалифицирани обучители с опит в провеждането им.
Работи за опазване на околната среда и възпитание на екологично поведение у младите хора.
Адрес: ул. „Републиканска“ 47
0361/61179

kamelia_cholakova@yahoo.com

СУ „Владимир Димитров – Майстора”
www.vdmaistora.com
Адрес: ул. „Ардинска” 1
0361/62868
art_school@abv.bg

ОУ „Св. Климент Охридски”
www.klimentohridski.eu
Адрес: ул. „Здравец” 3
0361/65246
kliment_kj@abv.bg

СУ „Отец Паисий”
www.paisii-kardjali.com
Адрес: ул. „Отец Паисий” 12
0361/61800
otec_paisii@mail.bg


„Екология в действие –
обичаме и пазим природата”

Адрес:
ул. „Републиканска“ 40
Кърджали 6600

тел. и факс: 0361/62577
e-mail: beactive@abv.bg

Бъди активен!

Бъди любопитен!

Сигнализирай!

На 15.02 в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ стартирахме работата по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата“. Бойната ни еко-група от деца от 5 и 6 клас ще се обучава за изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата в родния край.

Снимка на Kliment Ohridski.

Цели на проекта:
Стремежът на екипа е да формира социално значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-близкото обкръжение и формиране на култура за устойчиво развитие на природата в родния край. И не на последно място да утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот.

Целева група на проекта:
Ще бъдат обучени 45 деца от училищата – партньори. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”, ”Горубсо” и „Простор”. Деца, граждани и гости на града ще обогатяват знанията си за същността, принципите, показателите и индикаторите на устойчивото развитие на околната среда чрез страницата на проекта.

Планирани дейности:
1. Управление на проекта – Изпълнение и отчитане на всички дейности в проекта. Дейността започва от началото на проекта и продължава до неговия край (05.12.2016 г. – 28.04.2017 г.);

2. Подготвителни дейности – подготовка на печатни материали за обученията; определяне на участници в обученията от 3-те училища – партньори; закупуване на материали, необходими за обученията.

3. Обучителни дейности – Провеждане на теоретични и практически обучения с всяка група от децата, които включват: Знания за екологичните обекти и процеси, пътищата и средствата за взаимодействието на обществото с природата и за характера на природоползването. Запознаване с флората и фауната на нашия град и защитените видове и местности в региона на Кърджали. Практическо обучение – работа в парковете „Арпезос – север”, „Горубсо” и „Простор”.

4. Изготвяне и издаване на „Наръчник на младия еколог” – Участниците в проекта, обучителите и библиотечните работници, ще подготвят и отпечат 200 броя „Наръчник на младия еколог” с основни правила за работата на еколога.

5. Създаване на интернет страница на проекта – към сайта на РБ „Н. Й. Вапцаров“, включваща полезна информация, списъци със „зелена” литература, препратки към сайтове с подобна насоченост, съвети за опазване на околната среда, както и излагане на снимков материал, публикуване на сигнали за замърсени места, застрашени дървета, нуждаещи се от грижи.

На 2 еко -урок с г-н Васко Райчинов, децата се запознаха с националните и природни паркове в България, с основни понятия от природата и екологията като хранителната верига, основните замърсители и как ние можем да помогнем.
Научихме , че в България има 3 Национални парка: Национален парк “Рила”, Национален парк “Централен Балкан” и Национален парк “Пирин”. Природните паркове в България са 11 – „Беласица”,
„Българка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Златни
пясъци”, „Персина”, „Рилски манастир”, „Русенски Лом”,
„Сини камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”.
Снимка на Kliment Ohridski.

„Опазване на птиците в Източните Родопи“

Изключително интересна презентация на г-жа Ваня Ангелова за източните Родопи и лешоядите.
БДЗП поставя началото на реалното практическо действие в природозащитата. Организирани са първите подхранвяния на лешоядните птици и в резултат е спасен от изчезване белоглавия лешояд, увеличена е дивата му популация от 4 до над 70 двойки.Построени са първите изкуствени острови за застрашени водолюбиви птици, с което са опазени и увеличени популациите им. Започнато е опазване и подпомагане и на други емблематични видове като царския (кръстат) орел, египетския лешояд, червеногушата гъска и др.
Предложени за обявяване са няколко десетки защитени територии, една от които – защитената местност„Източни Родопи” в Маджарово.
БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитанията им, правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасят и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.


3 урок – широколистни и иглолистни дървета! И много други инересни факти!
Правете като дърветата – сменят листата си, а съхраняват корените си. Такa че – променяйте идеите си, но запазете принципите си! Има пътувания, който се правят с един единствен багаж – сърцето ! Гората е природен лечител и в това са вярвали още древните гърци, които наричали дърветата „Боговете в зелено“. Древните келти пък вярвали, че всеки човек има подхождащо му като енергия дърво. А, за да го откриете, трябва да се свържете с енергийния поток на дървото, като опрете гръб в ствола му. Ако почувствате прилив на енергия, топлина, щастие, уют, вълнение, значи това е вашето лечебно дърво, което от тук нататък може да посещавате всеки път, когато почувствате физически и психически дискомфорт.
Дърветата са един от най-големите източници на кислород, т.е. те осигуряват въздуха, нужен ни да съществуваме. Цялото количество свободен кислород на планетата се произвежда от зелените растения на Сушата и Световния океан, отделящи кислород при фотосинтеза.Основна причина за съществуването на живот на Земята е, че нашата планета е единственото място, където съществуват растения, които чрез фотосинтеза осигуряват жизнено-необходимия кислород. Едно дърво само за сезон може да даде кислорода, нуженна 10 човека за една година.

4 урок бе проведен в зелената класна стая под топлото пролетно слънце, практически урок сред природата, запознахме се с дърветата в училищния двор – чинар, кедър, бор, кипарис, туя и други. Работихме в екипи, всеки от 4-те екипа трябваше да познае годините на едно дърво и дървото.


5 урок  обобщителен урок  представи животинския свят в Родопите и тяхното взаимодействие с този на растенията. След практическите занимания децата опознаха намиращите се в района на Родопите различни бозайници, птиците, земноводни и влечуги.


Различни растителни видове засадиха участниците в проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата”
Участвахме в практическо обучение за засаждане на рози. В процеса на практическите занимания децата научиха, как се засажда и какво е необходимо на растенията, за да се развиват правилно. Поливането и обгрижването на насажденията ще бъде грижа на младите еколози.
С изпълнението на тази дейност дават живот на нови дървета, променят заобикалящата ги екологична среда, забавляват се и придобиват теоретични знания, които предстои да приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”, ”Горубсо” и „Простор”. Проектните дейности изграждат значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми в околната среда от най-близкото обкръжение, формират у тях култура за устойчиво развитие на природата в родния край. След разяснение как се засаждат цветата, бяха посети 15 рози от екипи деца от 5 и 6 клас. красивите цветя бяха полети, дворът ще стане още по-красив. Обещахме да се грижим за своите рози:)“Времето, което си изгубил за твоята роза, я прави толкова важна.“Ти си отговорен за твоята роза…

6 и 7 урок – четвърти етап по проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата“ – изготвяне и издаване на „Наръчник на младия еколог” с основни правила за работата на еколога.

На 18.05 сладките ни еколози получиха своите наръчници за млади еколози в присъствието на директорката на Регионална Библиотека Улляна Ганева, директорката на ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Маргарита Тодорова и инженер Васко Райчинов – нашият обучител и мотиватор! Всичките ни рози са цъфнали, децата си ги поливат и се грижат за тях!

Реклами
%d блогъра харесват това: